г. Харьков, ул. Мироносицкая 97, 2 подъезд

  • тел.: (057) 750-62-27
  • (095)761-92-76
 

 

Як діяти в разі настання страхового випадку  

При настанні страхової події (раптовому захворюванні, нещасному випадку та інших подіях, вказаних у Договорі страхування, витрати за якими відшкодовує Страховик згідно обраної програми страхування) Застрахованій особі або її представнику необхідно негайно, як тільки це стане можливим, проте не пізніше 24 годин з моменту настання події, звернутись у Міжнародну асистанську компанію MONDIAL ASSISTANCE і повідомити наступні дані:
- Ім’я та прізвище Застрахованої особи, що потребує допомоги
- Назву Страхової компанії – «Граве Україна», номер Договору страхування
- Термін дії Договору страхування та Програму страхування
- Обставини та зміст події, характер необхідної допомоги
- Місцезнаходження Застрахованої особи, що потребує допомоги, контактний телефон та адресу
- Назву та адресу лікувального чи іншого закладу, якщо допомогу вже надали чи почали надавати

Звертайтесь цілодобово у Міжнародну асистанську компанію MONDIAL ASSISTANCE в країні перебування або до її представника в Україні українською, російською, англійською або мовою країни перебування. В подальшому необхідно керуватись вказівками працівників MONDIAL ASSISTANCE, які нададуть Застрахованій особі необхідну інформацію та інструкції щодо подальших дій і скерують в медичний заклад, де їй буде надана допомога за рахунок СК «Граве Україна» в межа визначених умовами страхування.
Якщо в екстрених випадках Застрахована особа з незалежних від неї причин потрапляє до медичного закладу поза посередництвом Міжнародної асистанської компанії MONDIAL ASSISTANCE (наприклад, в разі потреби невідкладної допомоги), не маючи при цьому можливості повідомити MONDIAL ASSISTANCE, вона або особа, що її представляє, зобов’язана повідомити про настання страхового випадку MONDIAL ASSISTANCE як тільки це стане можливим, проте не пізніше 2-ох діб з моменту настання події.

Якщо Застрахована особа з об’єктивних міркувань, незалежних від неї причин була вимушена самостійно оплатити за кордоном послуги, які відшкодовуються на умовах Правил страхування та даного Договору страхування, Страховик відшкодовує ці витрати Застрахованій особі в порядку, передбаченому умовами даного Договору.

У випадку недотримання Застрахованою особою вимог даної Інструкції Страховик має право відмовити у відшкодуванні витрат!